hello
logout


aanbieder

Tabellen

activiteit
activiteitArchief_2016_2017
activiteitArchief_2017_2018
activiteitArchief_2018_2019
activiteitArchief_2019_2020
activiteitArchief_2020_2021
activiteitArchief_2021_2022
activiteitArchief_2022_2023
bericht
betaalstatus
betaalwijze
bezoeker
clubjes
cluster
dag
docent
fac
gebruiker
geslacht
groep
info
inkomensgroep
inschrijvingArchief_2016_2017
inschrijvingArchief_2017_2018
inschrijvingArchief_2018_2019
inschrijvingArchief_2019_2020
inschrijvingArchief_2020_2021
inschrijvingArchief_2021_2022
inschrijvingArchief_2022_2023
kindArchief_2016_2017
kindArchief_2017_2018
kindArchief_2018_2019
kindArchief_2019_2020
kindArchief_2020_2021
kindArchief_2021_2022
kindArchief_2022_2023
locatie
log
navPermitted
navigatie
periode
permissie
prijscategorie
rol
school
schooljaar
settings
soort
stadsdeel
status
tabel
talentgroep
traffic
trafficArchief_2016_2017
trafficArchief_2017_2018
trafficArchief_2018_2019
trafficArchief_2019_2020
trafficArchief_2020_2021
trafficArchief_2021_2022
trafficArchief_2022_2023
type
veld
wijk

________

aanbieder
admin
deelnemer
email
inschrijving
kind
lijst

________

Welkom op de backEnd van de WebApplicatie NsA.

Linksboven onder de menubalk zie je de gegevens van degeen die is ingelogd.
- naam
- rol en organisatie
- de naam van de aanbieder die eigenaar is van de records

Daaronder is de lijst weergegeven van de tabellen waar gebruikers met de rol van beheer toegang toe hebben.

backEnd - de 'achterkant' van de website, het werkterrein van geautoriseerde medewerkers
rol - een titel die aangeeft waartoe een medewerker geautoriseerd is
• admin - heeft toegang tot alles
• beheer - heeft toegang tot een beperkt set tabellen, met alleen de gegevens van de ingelogde aanbieder
• auteur - mag alleen bepaalde gegevens wijzigen
• bezoeker - heeft alleen toegang tot de frontEnd
eigenaar - alle records worden per aanbieder opgeslagen en zijn dus alleen inzichtelijk voor deze aanbieder
tabel - een verzameling records
records - een set geordende gegevens
frontEnd - de 'voorkant' van de website, datgenene wat de bezoeker te zien krijgt